Zienswijze

Muziek schept vrijheid en maakt een individu los van zijn of haar lichamelijke en psychische blokkades. Muziek geeft energie. Bewegen op muziek is goed voor je. Het helpt om in actie te komen en je sores te vergeten. Lijf en brein gaan beter functioneren en je wordt er emotioneel sterker door.

De kracht die van muziek uitgaat brengt van alles teweeg. Waar drukte is geeft het rust. Gaat het iets te snel dan brengt muziek je weer terug naar het juiste tempo. Een prachtig lied roept emoties op en schept intimiteit. Is de afstand te groot dan zorgt een schitterend geluid voor meer nabijheid. Er ontstaat contact op een dieper level. Soms is het tastbaar en kun je het werkelijk voelen. Op een ander moment vult het je gedachten met herinneringen of beelden uit je persoonlijke levensverhaal. Muziek kan je aandacht en concentratie versterken of de tijd even stil zetten. Samen spelen en luisteren, kan helpen om innerlijke- of relationele belemmeringen beter te begrijpen en een positieve betekenis geven. Met muziek haal je immers het beste in elkaar naar boven. Zodoende kan muziek een middel zijn om blij, creatief en onbevreesd in het leven te staan.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close